نحوه ی ی محاسبه مالیات در قانون ایران

آیا با روشهای محاسبه مالیات در ایران آشنا هستید ؟

نحوه ی ی محاسبه مالیات در قانون ایران

مالیات در نظام اقتصادی تمام کشورها یکی از منابع عمده در آمد دولتها محسوب می شود و علاوه بر تامین مصارف بودجه د ر اجرای سیاست ها وراهبردهای اقتصادی تعیین شده ی کشورها نقش بارزی ایفا می کند . در کشور مانیز مالیات به واسطه تحولاتی که در اقتصاد داخلی و روابط بین الملل بوجود آمده نقش واهمیتی بسیار پررنگ دارد . بنابراین آشنائی با رویه های اجرایی نظام مالیاتی کشورمان ، می توان تجربیات واطلاعات مفیدی را در شیوه های اجرایی ، درک و به حداقل رساندن اشتباهات احتمالی معرفی کند .
در کشور ما محاسبه مالیات به دو روش علی الراس و خود اظهاری وجود دارد .
دریافت مالیات بر مبنای روش خود اضهاری در تعیین میزان مالیات اینگونه هست که تمامی اشخاص حقیقی وحقوقی در ماده یک قانون مالیات های مستقیم ، خود موظف به تنظیم وتسلیم اظهار نامه ی مالیاتی هستند .در حقیقت در این روش شخص حقیقی یا حقوقی خود اعلام می کند که در سال مالیاتیش چه میزان سود کرده وچه میزان باید مالیات بپردازد .
در ابتدا ما در مورد سال مالیاتی وسپس توضیحاتی در مورد افرادی که موظف به تنظیم اظهار نامه مالیاتی هستند ونحوه تنظیم وتسلیم این اظهار نامه صحبت می کنیم .
سال مالیاتی چیست؟
یک سال شمسی را که از اول فروردین شروع ودر پایان اسفند همان سال به پایان می رسد را سال مالیاتی می گویند ولی در مورد اشخاص حقوقی که سال مالی آنها با این سال مالی تطبیق ندارد ، ملاک ، سال مالی آن شرکت طبق اساسنامه شان هست .
نحوه پر کردن اضهار نامه مالیانی اینگونه است که ابتدا فرم های مصوب سازمان امور مالیاتی تکمیل می شود و در موعد مقرر به اداره امور مالیاتی محل اقامت شحص حقیقی یا اداره امور مالیاتی محل وقوع دفتر شخص حقوقی تحویل داده می شود .
لازم به ذکر است که اظهار نامه مالیاتی وفیش واریز مالیات باید تا31 تیر ماه هر سال به اداره ی امور مالیاتی تسلیم شود که البته این کار از سال مالی 90 به صورت الکترونیکی واز طریق پایگاه اینترنتی سازمان امور اقتصادی ودارایی انجام می شود .
در این فرمها 26 جدول طراحی شده که به این قرار می باشد :
جدول1.پرداخت های مربوط به این اظهار نامه
جدول2. اطلاعات مجوزهای تاسیس وبهر برداری
جدول 3. اسامی اعضای هیئت مدیره ومدیر عامل
جدول 4. فهرست دفاتر رسمی ثبت شده
جدول 5.جزییات پذیرش بورس سهام
جدول6. در آمدهایی که مالیات آنها قبلا به صورت مقطوع پرداخت شده است .
جدول 7.در آمدهای معاف
جدول8.استهلاک زیان سنواتی
جدول9. معافیت ها وبخشودگی های مالیاتی
جدول10.توسعه ،نوسازی وبازسازی واحدهای صنعتی ومعدنی ماده 138ق.م.م
جدول11.معافیت ها وبخشودگی های در آمد حاصل از فعالیت های خارج از کشور (کسر از مالیات مقرر)تبصره ی ماده ی180 ق.م.م
جدول12.فعالیت های حاصل از توافق نامه های مالیانی موضوع ماده ی 168 ق.م.م
جدول 13.ثبت کمک های مالی پرداختی
جدول 14. ترازنامه
جدول15. صورت سود وزیان
جدول 16.گردش حساب سود (زیان)انباشته
جدول 17.موجودی مواد وکالا
جدول 18. سرمایه
جدول 19. انواع محصولات اصلی به ترتیب بیشترین فروش
جدول 20.بهای تمام شده کالای فروش رقته
جدول21. بهای تمام شده کار انجام شده پیمانکاری /خدمات
جدول22. تعداد کارکنان
جدول23. در آمد ناخالص پیمانکاری /ارائه ی خدمات
جدول24.فهرست صادرات ومابازاء در یافتی
جدول 25. اطلاعات مالک/ مالکین
جدول 26.اطلاعات سرمایه گذاری خارجی

چنانچه اضهار نامه مالیاتی با شرایط گفته شده در بالا به اداره امور مالیاتی تسلیم شود و ماموران این اداره مدارک آنها را کافی و گزارش آنها را صحیح وواقعی تشخیص دهند و تخلفی در ثبت دفاتر واظهار نامه و.... مشاهده نکنند مطابق با همان اظهار نامه ،مالیات را تعیین می کنند در غیر این صورت اظهارنامه را رد و به صورت علی الراس یعنی توسط کارشناسان مالیاتی اداره ی امور مالیاتی تعیین می گردد.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر