دعوای ابطال سند مالی

طرح دعوی ابطال سند مالی

دعوای ابطال سند مالی

سند عبارت از هر نوشته ­ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد (ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی).

سند متداول­ترین وسیله ثبوت حق است.

سند از حیث قدرت اجرایی و از آن جهت که نزد چه شخص یا اشخاصی تنظیم می­ گردد و تا چه اندازه طبق قوانین مصرحه می­ توان از آن به عنوان مدرک و دلیل قاطع ادعا، استفاده کرد، در قانون به دو نوع سند رسمی و عادی تقسیم شده است.

درخواست ابطال اسناد مالی رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی یا اسناد عادی را در هر زمان و به هر دلیل قانونی می ­توان از دادگاه تقاضا نمود.

مثلا سندی به طور صوری تنظیم شده یا معامله ­ای که ثبت شده فاقد یکی از شرایط اساسی صحت بوده یا یکی از متعاملین شرایط معامله را نداشته است و یا ادعای تردید و انکار در مورد سند عادی و جعل در مورد سند رسمی در دادگاه ثابت شود.

لیکن سند مالکیتی که اداره ثبت صادر می نماید را جز در موارد محدود و به راحتی نمی­ توان ابطال نمود.

مدارک و منضمات مورد نیاز اسناد و امور ثبتی جهت طرح دعوای ابطال سند مالی (موضوع سند مالی است)
تصویر مصدق سند (اختیاری)
به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.
در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید:

استماع شهادت شهود و مطلعینجلب نظر کارشناس

 
استعلام
شماره پرونده استنادی
تحقیقات محلی
معاینه محلی

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر