ضرب المثل های حقوقی

ضرب المثل های حقوقی رایج در کشورهای مختلف

ضرب المثل های حقوقی

در هر فرهنگ وکشوری ضرب‌المثل‌هایی از زمانهای قدیمی بوده است که در گفت‌وگو‌های روزانه بسیار از آنها استفاده می‌شود، در این میان ضرب‌المثل‌هایی که پایه حقوقی هم وجود دارد .

 ضرب‌المثل حقوقی زیادی  درکشور های مختلف  وجود دارد که  اکنون مقداری از آنها را برای شما بر می شماریم 
قانون سه روز پیرتر از دنیاست. (استونیایی)
قلم و جوهر بهترین شهودند. (پرتغالی)
قضاوت باید گوش بزرگ و دست کوچک داشته باشد. (آلمانی)
حقیقت، دختر زمان است. (ایتالیایی)
قانون غالبا دندان خود را نشان می‌دهد ولی گاز نمی‌گیرد. (انگلیسی)
حقیقت سنگین است، لذا عده‌ای معدود حاضرند آن را حمل کنند. (عبری)
حقیقت را می‌توان خم کرد، ولی نمی‌توان آن‌ را شکست. (ایتالیایی)
حرف حق شمشیری است، برنده. (فارسی)
قاضی که بی‌گناهی را محکوم سازد، وجدان خود را محکوم کرده است. (سوئدی)
حقیقت غالبا در یک استخر زشت پنهان است. (چینی)
قانون چاه بی انتهاست، هر که گرفتارش شد کارش ساخته است. (چینی)
قاضی خوب همسایه بد است. (آمریکایی)
قانون روی میز است و عدالت زیر میز. (استونی)
قانون مانند تار عنکبوت است، سوسک از آن رد می شود ولی مگس گرفتار می‌گردد. (چک)
قانون همه را می لیسد. (اسکاتلندی)
حق پشت در منتظر است و باطل در جلسه شرکت می‌کند. (انگلیسی)
حقیقت و گل سرخ هر دو خار دارند. (اسپانیایی)
حق شناسی بار سنگینی است. (اسکاتلندی)
حق بالاتر از قانون است. (روسی)
قانونی که درباره شیر و گاو یک جور حکم کند، قانون نیست. (انگلیسی)
حقیقت در ته چاه نهفته است. (فرانسوی)
حقیقت گرزی است که فرود می‌اید و همه را می‌کشد. (فرانسوی)
حق همیشه توفیق نیافته است ولی موفقیت همیشه بر حق بوده است. (المانی)
حقیقت، بهتر از طلا است. (انگلیسی)
حقیقت، مهر خدا است. (عبری)
حقیقت نیش می زند و دروغ درمان می کند. (ایتالیایی)
حقیقت شبحی است که اشخاص  زیادی  را از خود می‌ترساند. (المانی)
اگردلت نمی خواهد  که  سرت کلاه برود، قیمت جنس را از سه مغازه بپرس. (چینی)
کسی که تهمت می‌زند هزار بار فرد را  می‌کشد ولی قاتل فقط یک بار  او را  می‌کشد. (چینی)
اگر مرد دنبال زن افتد به ازدواج گرفتار می‌شود این در حالی است که  اگر زن به دنبال مرد بیفتد  بدبخت و بیچاره می‌شود. (عبری)
از شوخی قاضی تنها خودش می‌خندد و همنشینش وبس . (ایتالیایی)
بی عدالتی بهایی ندارد. (استونی)
بی عدالتی دایه پزشک می باشد  (المانی)
تمام براهین دادگاهی قابل قبول‌اند. (ترانسوال)
تخم مرغ دزد شتر مرغ دزد می شود. (فارسی)
اگر در جوانی سوزنی بدزدی در پیری پول خواهی دزدید. (چینی)
اگر وکیل دادگستری را با اردنگی پایین پله ها اندازید تا پایان عمر به شما خواهد چسبید. (انگلیسی)
تمام قوانین عادلانه نیست. (اسکاتلندی)
آفتابه دزدها را به دار می‌آویزیم و به دزدان بزرگ درود می فرستیم. (المانی)
اگر قصد داری  قاضی خوبی باشی باید حتما  به حرف های همه  خوب گوش بدهی. (برزیلی)
جهنم و محکمه عدالت همیشه باز هستند. (المانی)
از دو کس حقیقت را نپوشان یکی پزشک و دیگری وکیل عدلیه. (فرانسوی)
ازدواج زودش اشتباه است و دیرش اشتباهی  به مراتب بزرگتر. (فرانسوی)
شخصی  که می‌دزدد به دار آویخته نمی‌شودفقط آنکه گرفتار می شود به دار آویخته می‌شود. (چک)
چو بد کردی مشو ایمن ز آفات ...... که واجب شد طبیعت را مکافات. (فارسی)
حق با زور می باشد  (انگلیسی)
هر جا که جامعه باشد، حقوق هم هست  (لاتینی)
اگر میخواهی بر اسرار مردی آگاه شوی ، فقط از همسایگانش سوال کن. (چینی)
آدم نباید با چکش آهنین در خانه قاضی را بکوبد . (المانی)
تمام اختلافات  بین انسانها   از «آری» و «نه»به وجود می آید  (فرانسوی)
اگر می خواهی مقابل قاضی قرار نگیری پشت سر قانون راه برو. (انگلیسی)
خدا می خواست آدمیان را تنبیه کندبنابر این  قضاوت را به جانشان انداخت. (روسی)
«اشتباه» قادر است حتی از یک شکاف کوچک نیز  بگذرد ولی «حقیقت» در یک دروازه گیر می‌کند. (اتازونی)
عدالت تمام وقت گرسنه است. (بلغارستانی)
دل آدمیان آهن است و قوانین کشور کوره. (چینی)
دزد مرتکب فقط یک جنایت می شود  وکسی که  مالش به سرقت رفته مرتکب صد جنایت. (فکر منفی نسبت به دیگران ) (ارمنی)
شوهر قانونهست برای همسرش. (روسی)
دزد به دزد می‌زند خدا خنده‌اش می‌گیرد. (فارسی)
دزد، بازار را آشفته می خواهد. (فارسی)
شمشیر عدالت غلافی ندارد. (فرانسوی)
صدای جلنگ جلنگ پول اساسا صدای عدالت را خفه می کند . (یوگسلاوی)
عدالت از آنچه در قانون نوشته شده معلوم می گردد (چینی)
فقط پزشکان می توانند آدم بکشند و از کیفر در امان باشند. (اسلواکی)
عدالتبعضی مواقع  به بی عدالتی تبدیل می شود  وقتی که بر سر یک نفر دو ضربه وارد کنی در حالی که مستحق فقط یک ضربه است. (بلژیک)
دزد ناشی به کاهدان می زند. (فارسی)
دزد راه باش، دزد سفره نباش. (آذربایجانی)
عرف و عادت مادری است که همه  افراد باید از او اطاعت کنند. (برونئی)
وقتی که دوستت قاضی شود باید فاتحه قانون را خواند. (ایتالیایی)
دزدان بزرگ  می توانند آفتابه دزد را به دار آویزند  (چک)
عدالت  بسی بهتر از عبادت است. (عبری)
دادگستری خیلی زیاد، غالبا  نشانه ستم خیلی زیاد است. (فرانسوی)
عدالت  شخص کور است که کسی را نمی بیند. (انگلیسی)
دزد خوب  حتما نگهبانی  خوب می شود. (نگروئی)
ستم بر ستم پیشه عدل است و داد. (فارسی)
عرف و عادت قانون ثانوی است. (لاتینی)
عرف و عادت قوی تر از قانون است. (روسی)
مهربانی بزرگتر از قانون می باشد . (چینی)
مراسم و قانون همسایه یکدیگر می باشند . (مونته‌نگروئی)
وقتی رشوه از در وارد می شود عدالت از پنجره فرار می نماید  (ترکی)
وصیت نامه خطرناکتر از پزشک است، خیلی از اشخاص بیشتر در اثر نوشتن وصیت نامه مرده‌اند تا به علت بیمار بودن. (اسپانیولی)
وکلا مثل درشکه چی ها نیستند، آنها انعام‌شان را قبل از حرکت می‌گیرند. (اتازونی)
وجدان خبیث  در آن واحد تهمت زننده، قاضی، شاهد و به دارزننده است. (هلندی)
هر اندازه بر میزان قوانین افزوده شود به همان نسبت عده تبهکاران رو به افزایش می‌گذارند. (چینی)
هر کس بر  روی بازوی عدالت بایستد با مغز بر زمین می خورد  (چینی)
زمانی  که سراغ پزشک می روی سراغ قاضی هم برو تا وصیت نامه ات را تهیه کند. (المانی)
وکیل خوب همسایه ای بد است. (فرانسوی)
یک جیب پر از حق نیاز به یک جیب پر طلا دارد. (چک)
یک قاضی و چرخ گاری  هر دو باید خوب چرب شوند. (المانی)
هرکجا قدرت هست در آنجاقاضی  هم هست. (روسی)
هیچگاه سارقی بدتر از یک کتاب بد نیست. (ایتالیایی)
وقتی پول حرف می زند  در آنجا حقیقت سکوت می کند. (روسی)
وارث وارث من، وارث من است. (لاتینی)
وجدان به اندازه هزار شاهد خوب و با ارزش است. (ایتالیایی)
هرگز با مرد نیرومند کشتی نگیر و مرد پولدار را به دادگاه نکشان. (لاتویا)
شخصی که  پول دارد بر حق است. (لتوانی)
هیچ قاضی‌ای نجات نمی یابد مگر اینکه جهنم پرباشد. (مونته نگرویی)
یک دست پر پول قوی تر از دو دست پر  حقیقت است. (سوئدی)
مکندگان خون مردم دو نوع هستند : زالوها و دیگری  ماموران مالیات. (فرانسوی)
وجدان هر گاه زخمی شد دیگر  درمان  شدنی نیست. (چینی)
وقتی که متهم قاضی  می شود همزمان  فاتحه قانون خوانده می شود. (چینی)
زمانی که قاطر قاضی می‌میرد، همه به تشیع جنازه‌اش می روند ولی زمانی که خود قاضی می‌میرد هیچ کس به تشیع جنازه اش نمی رود. (تازی)
وجدان یگانه محکمه ای‌ می باشد که در آن به وکیل دادگستری نیازی  نیست. (انگلیسی)
هرآنچه حاکم عادل کند همه داد است. (فارسی)
همه برای عدالت ارزش قائلند ولی هنگامی  که می‌آید در را از رویش می بندند. (سوئدی)
دیوانه جریمه می دهد و لی عاقل رشوه می دهد . (آذربایجانی)
قاضی و وکیل دو بال فرشته عدالت  می باشند  (لاتینی)

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر