ضرب جرح وشتم

توضیح وشرح برخی از مفاهیم حقوقی به زبان ساده

ضرب جرح  وشتم

تعریف ضرب
ضرب صدمه ای  است که بدون ایجاد شکستگی یا خونریزی بر اعضای بدن می رسد و آثاری مثل  کوفتگی، سرخی، کبودی، سیاه شدن و پیچ خوردن ایجاد می کند .

تعریف جرح
جرح صدمه ای است که باعث از هم گسیختگی بافت‌های بدن شده و با خونریزی همراه می گردد، مثل خراشیدگی یا پارگی پوست یا شکستن استخوان و نقص یا قطع عضو.

تعریف شتم به زبان ساده 
شتم نیز یعنی : «دشنام دادن» که جزو جرایمی مانند توهین دسته بندی می شود  
عموم مردم عنوان ضرب و شتم را در کنار هم به  کار می برند؛ که اشتباه است و این جرم در دسته عناوین مجرمانه ای مثل  توهین، هتک حرمت یا افترا  قرار می ‌گیرد.

مجازات ضرب و جرح عمدی چگونه است ؟
مجازات اصلی و اولیه این جرم عمدی، قصاص است و شخص آسیب‌ دیده می‌تواند عین همان آسیبی که ضارب به او وارد کرده، با حکم دادگاه، بر ضارب وارد نماید.

ولی به دلیل اینکه  امکان اجرای دقیق عین همان آسیب نیست، در بیشتر مواقع، قصاص قابل اجرا نمی باشد  ودر مقابل  مبلغ مشخصی  دیه(که میزان آن در قانون مشخص می باشد ) یا ارش به عنوان مجازات بوسیله ی ضارب به زیان دیده پرداخت می‌گردد.

بر اساس ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵،اگر ضرب و جرح آنقدر شدید باشد که موجب نقصان، شکستن یا از کار افتادن عضوی یا منتج به ‌مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس، منافع یا زوال عقل قربانی شود ، مرتکب جرم، علاوه بر پرداخت دیه، به تحمل ۲ تا ۵ سال حبس محکوم‌ می شود.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر