استرداد هدایا و طلا و جواهرات از زوجه

رجوع از هبه چیست وچه شرایطی دارد ؟

استرداد هدایا  و طلا و جواهرات  از زوجه

. از جمله مسائلی که در حین دعوای طلاق زوجین ممکن است طرح شود  استرداد طلا  دیگر هدایا از زوجه می باشد. واین سوال برای زوج پیش می آید که آیا آنها را  پس بگیرد و یا آنها را به عوض مهریه به زن بدهد.

در این خصوص  مالکیت طلا  و دیگر هدایا بعد از طلاق ، به زن تعلق دارد زیرا زوج  آنها را به همسر خود هدیه داده .


به همین  جهت  قصد داریم در این مقاله به بررسی بحث استرداد طلا از زوجه بپردازیم واین  مهم رابررسی نماییم که استرداد طلاجات از سوی زوج به چه صورت  است.
پس ابتدا به بررسی هبه طلا به زوجه،  و سپس رجوع از هبه طلاجات و استرداد طلاجات از سوی زوج می پردازیم..

هبه طلا به زوجه
طلا و جواهراتی که مرد به مناسبت های گوناگون  به همسر خود  هدیه می دهد را می توان تحت شمول "عقد هبه" در قانون مدنی عنوان کرد.

بر اساس ماده 795 قانون مدنی هبه ،عقدی است که به موجب آن یک شخص مالی را به طور رایگان به شخص دیگری می بخشد.
پس شخصی که به او هدیه ای داده می شود، مالک آن است و می تواند هر نوع تصرفی که دوست داشته باشد در آن مال انجام دهد؛ مثلا، اگر مرد طلاهایی را به همسر خود هدیه کند ، زن می تواند آنها را بفروشد؛ چرا که مالک آنها است.

رجوع از هبه طلاجات
بر اساس قانون مدنی، عقد هبه یک عقد جایز  می باشد  یعنی اینکه شخص هر زمان که بخواهد می تواند آن را بر هم بزند و هدیه را  پس بگیرد یا اصطلاحا از عقد هبه رجوع کند، اما دربعضی موارد  مرد نمی تواند از هبه طلاها رجوع کند و طلاهایی که به همسرش داده را پس بگیرد.

بر اساس ماده 803 قانون مدنی، در موارد زیر نمی توان از هبه رجوع کرد:

اگر مال هدیه داده شده از بین رفته باشد.
اگر  که مال هدیه شده از ملکیت هبه گیرنده خارج شده و به  مالکیت دیگری در آمده باشد .
اگر که در مال هبه شده تغییراتی حاصل شود.
  اگر  که هبه از نوع هبه معوض بوده و زوج در  عوض هبه  چیزی دریافت نموده  باشد،  در چنین موردی دیگر نمی توان از عقد هبه رجوع کرد و مال هدیه شده را پس گرفت.
استرداد طلاجات از سوی زوج 
همانگونه که قبلا گفتیم ، طلاهایی که مرد به همسر خود  هدیه داده است، در واقع نوعی هبه هست  .

رجوع از هبه طلاجات یا همان استرداد طلاجات از طرف زوج ، بر اساس قانون مدنی، نیازمند شرایطی باست که  به آنهاپرداختیم .

در رابطه با استرداد طلا از طرف مرد، دادگاه ها آراءگوناگون وگاها متناقضی صادر کرده اند، اما برمبنای رویه دادگاه ها، دعوای استرداد طلاجات از طرف  زوج معمولا به نتیجه مطلوب نمی رسد؛ زیرا به نظر قضات، هبه طلا و جواهر به زوجه، نوعی هبه معوض است.

یعنی به زن هدیه داده شده تا زن حاضر به ازدواج  و یا زندگی شود؛ بنابراین، چون عوض هبه (عقد نکاح) به مرد داده شده است، مرد دیگر نمی تواند از هبه رجوع کند و طلاها را مسترد نماید.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر