تغییر نام خانوادگی

شرایط لازم برای تغییر دادن نام خانوادگی

تغییر نام خانوادگی

.اگر کسی قصد تغییر نام خانوادگی  خوذ را داشته باشد  برای این امر شرایطی در نظر گرفته شده است  که در ادامه به ذکر آن می پردازیم .
افرادی که نام خانوادگی آنها از کلمات ویا معانی  باشد ، افرادی که نام خانوادگی طولانی و چند قسمتی دارند نام خانوادهایی  که از کلمه های  خارجی  و یا ترکیبی از آنهاست نام‌های خانوادگی  که از الغاب لشکری و کشوری مانند سرهنگ، خان، مهندس و از این از  قبیل الغاب تشکیل شده باشد  نام های خانوادگی  هستند که می توان آنها را تغییر داد..

همچنین اگر فردی از فامیل شخص با نام خانوادگی مشترک ،محکومیت جزایی داشته باشد و داشتن نام خانوادگی وی موجب ننگ و آزار شخص شود، اعضای خانواده می توانند نام  خانوادگی خود را تغییر دهند.

لازم به ذکر است که  نام خانوادگی برمبنای  قانون ایران ،تنها از پدر به فرزندش منتقل می شود،  ولیدر صورتی که  فرزند ناشی از رابطه نامشروع باشد، پدر نامشروع بوده و درحکم پدر نامعلوم است و در این مورد استثنا ، نام خانوادگی مادر به طفل داده می‌شود.

با این حال ، هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۴۱۷ که از لحاظ حقوقی و قانونی قابل توجه می باشد ، این نظر را قبول ندارد  و با توجه به اینکه زانی پدرعرفی طفل است ، او را مکلف به تمامی تکالیف مربوط به یک  پدر مانند ، اخذ شناسنامه برای طفل دانسته است.

از این رای چنین استنباط  می شود ، که فرزند نامشروع می تواند از نام خانوادگی پدر طبیعی خوداستفاده کند و از این لحاظ تفاوتی با  اطفال دیگر نیست .

در این میان ،اگر پدر طفل نامشخص باشد، برابر تبصره ماده ۱۶ قانون ثبت احوال، نام خانوادگی مادر به طفل  نسبت داده می‌شود ولی وقتی  پدر و مادر نامعلوم باشند، مسوولان مربوطه خود  نامی را برای طفل انتخاب کرده و به او نسبت می‌دهند.

.البته  نباید نام فامیلی متعلق به شخص  دیگری باشد یا اگر  هم هست باید با اجازه دارنده نام خانوادگی ، این تغییر انجام شود .
در زمانی که  پدر،قصد تغییر  نام خانوادگی خود را داشته باشد ، این تغییر نام خانوادگی ، برای فرزندان کمتر از ۱۸ سال با درخواست کتبی  خود پدر صورت می گیرد
فرزندان بالای ۱۸ سال نیز می توانند با داشتن اجازه نامه از پدر، نام خانوادگی جدید را برای خود انتخاب کنند  .
زن نیز  می تواند نام خانوادگی شوهر خود را با گرفتن  اجازه نامه از او  ،برای خود انتخاب کند  .

البته زمانی که مرد به هر دلیلی از درخواست خود منصرف وپشیمان شود ، فامیلی از روی زن برداشته و وی به نام خانوادگی قبلی خود باز می گردد.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر